Polityka prywatności - O matko pomadko!

Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej pomadko.pl oraz świadczeniem przez nas usług.

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Małgorzata Stenka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Stenka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem Rokity 54/3, 77-123 Rokity, NIP: 8421786798, REGON: 520721671 ,adres korespondencyjny: Rokity 54/3, 77-123 Rokity.

e-mail: omatko@pomadko.pl

2.Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży

dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży

Prowadzenie konta

dane osobowe: imię, nazwisko, firma, NIP, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu usunięcia konta

Formularz kontaktowy

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na umożliwieniu kontaktu z nami i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Newsletter

dane osobowe: imię, adres e-mail, numer telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na stosowaniu marketingu bezpośredniego poprzez przesyłanie Tobie bezpośrednio informacji handlowych o naszych produktach oraz usługach

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie sklepu

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie

czas przechowywania danych: 14 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Marketing bezpośredni towarów i usług własnych

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na marketingu bezpośrednim towarów i naszych usług

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

czas przechowywania danych: do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu, firma, NIP, PESEL, nr rachunku bankowego

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących podatków i rachunkowości

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, marketingowe, analityczne, IT, podmioty dostarczające systemy mailingowe, kurierzy, operatorzy płatności oraz banki w zakresie realizacji płatności

5.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Stosujemy wobec Ciebie działania polegające na profilowaniu z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Jeżeli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy wysyłali do Ciebie automatyczne wiadomości, w których przedstawimy Ci nasze towary, które mogą leżeć w obszarze Twoich zainteresowań. Takie działanie jest korzystne zarówno dla nas, ponieważ nie przekazujemy informacji o towarach, którymi nie jesteś zainteresowany, ale również dla Ciebie, ponieważ masz okazję zapoznać się z towarami, które mogą Ci się spodobać.

Możemy wyświetlać Ci również treści marketingowe dostosowane do Twoich upodobań, które zostały określone na podstawie Twojego zachowania w Internecie, odwiedzanych stron czy kliknięć. Jednak w tym celu korzystamy wyłącznie z anonimowych informacji lub z adresu IP zapisanych w plikach cookies, na wykorzystanie których wyraziłeś zgodę. Zmieniając ustawienia cookie w swojej przeglądarce, bądź cofając udzielone zgody możesz zrezygnować z wyświetlania Tobie treści wybranych dla Ciebie.

6.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery Google oraz Facebooka. Korzystamy z usług Google oraz Facebooka w celu analizy ruchu na stronie naszego sklepu i budowania statystyk w tym zakresie oraz prowadzenia działań marketingowych i remarketingowych. Google oraz Facebook, w celu świadczenia nam tych usług przetwarzają Twój adres IP oraz ID Twojego urządzenia oraz mogą przechowywać te dane na serwerach znajdujących się w USA.

Google LLC oraz Facebook Inc. wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Dane otrzymywane od podmiotów zewnętrznych 

Nasz sklep umożliwia klientom udostępnianie informacji o Towarach prezentowanych w sklepie na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. W takim przypadku otrzymujemy dane nie bezpośrednio od Ciebie, ale od Facebooka lub odpowiednio Twittera. Aby umożliwić Ci kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, które otrzymaliśmy podczas udostępniania treści sklepu w serwisach Twitter i Facebook.

7.Źródło pochodzenia danych

Podczas udostępniania treści sklepu na Twoim profilu w serwisie Facebook lub Twitter otrzymujemy Twoje dane bezpośrednio od Facebooka lub Twittera (tj. Facebook Ireland Ltd lub Twitter Inc.) – w zależności w którym serwisie udostępniasz informacje o towarach.

8.Kategorie odnośnych danych

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, wizerunek, nick)

9.Cele przetwarzania danych osobowych

Udostępnianie treści sklepu w profilach społecznościowych

dane osobowe: imię, nazwisko, nick, wizerunek

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy udostępniania treści sklepu w serwisach społecznościowych

10.Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT.

11.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie stosujemy profilowania z wykorzystaniem Twoich danych osobowych ani nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany przy użyciu Twoich danych osobowych.

12.Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Podczas korzystania z wtyczek Facebooka Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc. Facebook wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Podczas korzystania z wtyczek Twittera, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Twitter Inc. Twitter Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active).

13.Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

14.Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Informacje ogólne

Podczas korzystania z naszego sklepu internetowego  używane są pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie czy tablecie).

Pliki te dzielą się na cookies własne (tj. takie, które odczytuje nasz system teleinformatyczny) i cookies podmiotów trzecich (tj. odczytywane przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich). Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych sklepu poprzez dostarczanie informacji do systemów teleinformatycznych w określonych celach (które opiszemy poniżej).

Czas przechowywania zależy od rodzaju plików cookies. Cookies sesyjne są przechowywane do zakończenia sesji Twojej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane dłużej na Twoim urządzeniu i dzięki nim możemy rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas Twojej kolejnej wizyty w naszym sklepie.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody. Wyjątkiem są pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe świadczenie przez nas usług na Twoją rzecz (tzw. cookies własne). Wszystkie pozostałe pliki cookies możesz w dowolnym momencie wyłączyć z poziomu ustawień Twojej przeglądarki.

Cele wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies własne wykorzystujemy w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz.

Pliki cookies podmiotów trzecich wykorzystujemy w następującym celu:

  1. tworzenia statystyk i mierzenia ruchu na stronie naszego sklepu. Korzystamy w tym celu z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1,
  2. korzystania z narzędzi internetowej reklamy Google Ads. Narzędzie to jest dostarczane przez Google Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod następującym adresem: https://policies.google.com/privacy?fg=1,
  3. korzystania z narzędzia marketingowego Pixel Facebook dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Facebooka pod następującym adresem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation,
  4. umożliwienia Tobie zapisu na newsletter, który obsługujemy przez narzędzia Freshmail, które dostarczane są przez Freshmail sp. z o.o. Możesz zapoznać się z polityką prywatności Freshmail pod następującym adresem: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/.

 

Logi serwera

Korzystanie ze stron internetowych naszego serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde takie zapytanie, które zostało skierowane do serwera jest zapisywane w logach serwera.

Dane zapisane w logach serwera nie są łączone z konkretnymi użytkownikami naszego serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, zapisywany na czas nieokreślony w szczególności dla celów analitycznych. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Tematyka przetwarzania danych jest obszerna i skomplikowana, jednak dołożyliśmy wszelkich starań, aby w jak największym stopniu i w przystępny sposób przybliżyć Ci zasady przetwarzania danych na stronie naszego sklepu. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod adresem: omatko@pomadko.pl.

Skontaktuj się

O matko pomadko
ul. Wąska 2
77-100 Bytów
+48 732 267 649

Wyślij nam wiadomość

    Zapoznaj się z zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych zawartymi w naszej Polityce prywatności.